Παροχές και πρόγραμμα του αγώνα ‘’3o Rally Αλμυρός 2018’’

Το ‘’3o Rally Αλμυρός 2018’’ πόλος έλξης μεγάλων εταιρειών

Το ‘’3o Rally Αλμυρός 2018’’ στην τοπική κοινωνία

Οι νικητές της Ν2

Οι νικητές της Α5

Οι νικητές της C6

Οι νικητές της Ε9