ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Το πρόγραμμα του Rally Αλμυρός 2016 που διοργανώνεται από τον Όμιλο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θεσσαλίας έχει καθοριστεί ως εξής:

Η έναρξη των εγγραφών συμμετοχής ορίζεται στις 20 Ιουνίου 2016, ενώ η λήξη των εγγραφών συμμετοχής ορίζεται για την 1η Ιουλίου στις 21.00. 

Η Διανομή του Βιβλίου Διαδρομής(road book) θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου στις 9 το πρωί από την Γραμματεία των αγώνων και η δημοσίευση του πίνακα εκκινούντων ορίζεται για τις 5 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι από την Γραμματεία. 

Η λήξη των αναγνωρίσεων ορίζεται για τις 9 Ιουλίου στις 17.00 στον Αλμυρό. Σε ότι αφορά την διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής, αυτή θα λάβει χώρα στον διοικητικό έλεγχο στις 9 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος από την γραμματεία και συγκεκριμένα από τις 10.00 έως τις 13.00. 

Ο Τεχνικός έλεγχος και έλεγχος καθώς και η σφράγιση των turbo θα γίνει στις 9 Ιουλίου από τις 10.00 έως τις 13.00 στην Κεντρική Πλατεία Αλμυρού και στις 13.15 της ίδιας ημέρας στη Γραμματεία του Αγώνα θα υλοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών.

Η Δημοσίευση του πίνακα πληρωμάτων δεκτών και τα ωράρια εκκίνησης θα αναρτηθούν στις 9 Ιουλίου στις 13.45 στον Πίνακα ανακοινώσεων. 

Η Εκκίνηση του αγώνα θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου στις 18.45 στο ΣΕΧ 0:Σούρπη Service Park Out. Ο Τερματισμός ορίζεται για τις 10 Ιουλίου στις 13.17 στο ΣΕΧ 5Δ: Αλμυρός. 

Ο Τελικός τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου αμέσως μετά τον τερματισμό στο χώρο του Parc Fermé. Η ανακοίνωση της προσωρινής τελικής κατάταξης θα γίνει στις 10 Ιουλίου και 15 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αυτοκινήτου.


Τέλος, η απονομή επάθλων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου στις 15.30 στην Κεντρική Πλατεία Αλμυρού

Share this:

CONVERSATION

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου