ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε τους:


Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: 

Στέλλος Κώστας 6972802386

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής: 

Τσιτσιγιάννης Θανάσης 6944296543

Μπερτζέμης Δημήτρης 6977452872

Γιάννης Μόσχος 6936838518

mail
omathessalias@gmail.com 
CONVERSATION