ΧΑΡΤΕΣ
Η ειδική Άγιοι Θεόδωροι θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές την Κυριακή 01 Ιουλίου με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 09:58 στο πρώτο loop 11:44 στο δεύτερο και 13:30 στο μεσημβρινό.


Η ειδική Νηές θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές την Κυριακή 01 Ιουλίου με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 10:21 στο πρώτο loop 12:07 στο δεύτερο και 13:53 στο μεσημβρινό.
CONVERSATION