ΧΑΡΤΕΣ


 Η ειδική Gas Group Πελαγιάδης Αλμυρός θα πραγματοποιηθεί δύο φορές το Σάββατο 11 Μαΐου με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 15:22 στο πρώτο loop και 17:50 στο δεύτερο.
Συντεταγμένες αφετηρίας ειδικής:39.235146, 22.731885
Συντεταγμένες flying ειδικής:39.211906, 22.693835Η ειδική Ι.ΚΤΕΟ Νέας Αγχιάλου Άγιοι Θεόδωροι-Σούρπη-Νηες θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές την Κυριακή 12 Μαΐου  με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 10:08 στο πρώτο loop 11:51 στο δεύτερο και 13:40 στο μεσημβρινό.
Συντεταγμένες αφετηρίας ειδικής:39.001794, 22.925775
Συντεταγμένες flying ειδικής:39.070177, 22.919858

Η ειδική Νηές θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές την Κυριακή 12 Μαΐου  με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί στις 10:31 στο πρώτο loop 12:17 στο δεύτερο και 14:03 στο μεσημβρινό.
Συντεταγμένες αφετηρίας ειδικής: 39.092850, 22.920118
Συντεταγμένες flying ειδικής: 39.095796, 22.917923
CONVERSATION